Vi er en innovativ, professionel socialøkonomisk virksomhed, der hjælper marginaliserede unge mænd i alderen 16-35 år til at tage ansvar for egen, andres og samfundets udvikling. Det kan være på en uddannelse, i et job eller i en virksomhed, som vi starter sammen.

Vi er ikke bygget af gode viljer bag et skrivebord. Vi er startet af en ildsjæl og videreudviklet af professionelle og af deltagerne selv. Vi er uddannede til at løfte opgaven og kender miljøet indefra.

Vi ser os selv som socialt innovative. Vi hjælper unge med problemer, løser et samfundsproblem og skaber nye forretningsmuligheder.

Nogle af os har baggrund i miljøet. Det betyder, at vi kender til virkelighedens verden og de fleste udfordringer, barrierer og muligheder

Comeback Camp er startet af Poul Kellberg i 2010. Poul er iværksætter,  tidligere elitebokser, pædagog og har en diplomuddannelse i ledelse og krimonologi.

Gennem de sidste fem år er 40% af vores deltagere kommet i uddannelse, i job eller har startet deres egen virksomhed.

Menu