Comeback Rookie – København


Med Rookie København tilbydes støtte-kontaktpersons ordninger til unge i alderen 10 – 17 år. Her yder vi vejledning, støtte og rådgivning med særligt fokus på involvering i prosociale aktiviteter og fastholdes inden for normsamfundets rammer, således risikoen for tiltrækning til submiljøerne mindskes.

Indsatsen er drevet af medarbejdere med stærke socialfaglige profiler og et solidt kendskab til målgruppen. Erfaringsmæssigt ved vi, at dette er et bæredygtigt udgangspunkt for en god og vedvarende relation, hvor støttekontakt-personen vil fungere som en konstruktiv rollemodel. En stor del af relationen er centreret omkring støtte i den unges deltagelse i aktiviteter, som underbygger øget deltagelse og inklusion i det brede samfund. Det handler eksempelvis om støtte til gennemførelse af folkeskolens afgangseksamen og til at få klarlagt efterfølgende fremtidsdrømme. Hertil fungerer Rookie, som en platform hvorfra, der kan arbejdes helhedsorienteret og tværfagligt i samarbejdet med familie, netværk, skole, sagsbehandlere med videre.


Rookie kan også anvendes i forbindelse med støtte efter en endt ungdomssanktion eller som alternativ til anbringelse. Her fokuseres ligeledes på de prosociale værdier, herunder fastholdelse og positiv involvering i lokalmiljøet således den unge kan lære at agere konstruktivt heri.

Med dette fokus fungerer Rookie som en nærværende støtte, der vejleder den unge i processen, der handler om at forstå sig selv, tage personligt ansvar og udvikle egne sociale kompetencer, således dennes fremtidsønskerne på sigt kan blive en realitet.

Indholdselementer

 • null

  Basale tilværelseskompetencer – De unge vokser op i en digital verden. En del af indsatsen omkring de prosociale værdier ligger i mestring af NemID og orientering i Eboks, mail mv., således de kan orientere sig i relevant information.

 • null

  Udviklende samtaler – Samtalerne er tilpasset de konkrete fokuspunkter i den opsatte handleplan. Hertil anvendes en tilpasset version af samtalemetoden ”Signs Of Safety”. Metoden har til hensigt at skabe overblik over risiko- og sikkerhedsfaktorer, udfordringer og ressourcer, samt målstyring ift. udvikling af prosociale kompetencer.

 • null

  Fysisk træning – Som en del af støtte-kontaktpersons relationen inddrages fysisk træning som en pædagogisk ramme for personlig udvikling.

 • null

  Job og Uddannelse – I forbindelse med opstart af skoleforløb, arbejdspraktik mv. fungerer Rookie som platform i det tværfaglige samarbejde omkring den unge. Det handler konkret om understøttelse i kontakt til UU-vejleder, folkeskole, uddannelsesinstitutioner, arbejdsgivere, praktikvejledere mv. For at sikre en god opstart i de respektive tilbud understøttes den unge, i de tilfælde hvor der er behov, med hjælp til transport.