Comeback Program er et tilbud til jobcentre, socialcentre og ungecentre, kommuner og institutioner, der møder unge på kant med sig selv og det omgivende samfund.

Målgruppen er drenge og mænd i alderen 16-35 år med omfattende og komplekse psykosociale vanskeligheder. Det kan være misbrug, kriminalitet og meget aktiv udadrettet adfærd.

Vi møder de unge i miljøet
– dér, hvor de bor og lever

Ofte kommer de unge mænd fra kriminelle grupperinger. De har levet et liv, hvor livet på gaden har defineret dagen og vejen. De kan have svært ved at tilpasse sig regler og traditioner i det danske samfund.

Vi tilbyder et fællesskab, der ligner det, de kender fra gaden. Men vores fællesskab har konstruktive værdier. De unge lærer at forstå sig selv, at tage personligt ansvar og at udvikle deres sociale kompetencer. De lærer også at omsætte deres ressourcer, så de kan få en hverdag til at hænge sammen. For dem selv, deres familie og deres omgivelser.

De unge får styr på deres liv

Vi fortæller ikke de unge, hvad de skal gøre. Vores tilgang er undersøgende, forstående, og vi tilbyder misbrugsbehandling, motiverende samtaler og andre teknikker, der kan hjælpe dem med at håndtere de følelser og tanker, som de slås med. Det kan være stress, frustration, håbløshed og utilstrækkelighed.

De får også hjælp til at få et liv op at stå – fx via afklaring og handleplan for fremtiden.

Sådan får vi de unge mænd til at slå igennem

Udviklingsforløbet er bygget op i 4 faser. 13 ugers forløb er obligatorisk. Vi arbejder helhedsorienteret med den enkeltes udfordringer. Det sker gennem samtaler, undervisning, fysisk træning og workshops.

Parallelt med udviklingsforløbet skaber de daglige rutiner det bedste grundlag for de unges udvikling. Det er fx de daglige check ind og ud, de faste måltider og de faste rammer for den løbende sparring.

Fase 1

Motivation og afklaring

Forløbet indledes med individuelle samtaler med den enkelte og dennes rådgiver. Samtalerne er udgangspunkt for den pædagogiske udredning og en arbejds- og uddannelsesvurdering.

Fasen afsluttes med en opfølgningssamtale med jobcentret.

Efter en gennemført fase kan den næste fase påbegyndes.

Fase 2

Målsætning og fremtid

Erfaringer fra fortiden vendes til et blik på fremtiden. Den enkelte formulerer sine drømme og lægger planer for, hvordan drømmene bliver til virkelighed. Der er besøg på skoler og virksomheder og undervisning i at skrive ansøgninger til uddannelsesinstitutioner og/eller arbejdsgivere.

Deltagerne kan eventuelt også komme i praktik.

Fase 3

Fremtid

Der er fuldt fokus på at afsøge og skabe kontakt til jobmarked eller uddannelsesmulighed. Den unge møder også potentielle arbejdsgivere eller studievejledere.

En del er i jobpraktik eller i et prøveforløb på en uddannelse.

Fase 4

Arbejde eller uddannelse

De unge mænd fastholdes i job eller uddannelse, har løbende kontakt med deres Comeback Program-rådgiver. Det er mange rigtigt glade for, fordi det ofte er et helt nyt liv at være i arbejde, i job eller på en uddannelse.

Mentorordningen tilbydes på timebasis.

Vi slår igennem

Vi bruger boksning som pædagogisk tilgang. Boksning kræver disciplin og mod. Det handler om at fokusere og blive ved med at kæmpe, til målet er nået. Og det handler om at tage personligt ansvar. Det er et tankesæt, der giver dem succes i samfund og arbejdslivet.

Vi sammenligner boksning med vejen gennem livet. Vi kan være inde i kampen, i ringhjørnet eller til tælling. Den sammenligning bruger de unge til at tænke over og lære, hvordan de klarer de forskellige situationer. Med et særligt fokus på, hvordan de kommer ind i kampen igen.

Træneren spiller en vigtig rolle i boksningen. I den virkelige verden spiller rådgiveren den samme vigtige rolle som sparringspartner og mentor. Vi træner løbende, hvordan den enkelte får det bedste ud af samarbejdet med deres rådgiver og deres øvrige netværk.

Vi ser vindere, hvor andre giver op

Vi følger de unges fremmøde hver dag, og jobcentrene modtager hver måned en fremmødeliste.

Vi laver også en statusbeskrivelse af den enkeltes udvikling efter hver af de 4 faser.

Statusbeskrivelsen er omdrejningspunktet for det afsluttende statusmøde med jobcenteret og Comeback Program, hvor vi planlægger den videre udvikling. Det kan være på en uddannelse eller i et job.

Forskningsdokumentation

En række danske og internationale forskere følger vores arbejde. Læs deres artikler her.

Læs artiklen “When you’re boxing you don’t think so much…” fra Journal of Youth Studies, oktober 2015 her:

Læs artiklen “Desistance and the micro-narrative construction of reformed masculinities in a Danish rehabilitation centre” fra Criminology & Criminal Justice, august 2015 her:

Menu