Comeback – København

Comeback København er et samarbejde med Integro omkring levering af beskæftigelsesrettede forløb for udsatte marginaliserede mænd for Københavns Kommune.

Der arbejdes gennem et struktureret dagsprogram med b.la. individuelle samtaler, workshops og fysisk aktivitet  samt med målgruppens forskellige udfordringer. Der arbejdes med screeninger, risikovurderinger og indsatser, hvor der er fokus på borgerens mestringskompetencer ift. psykosociale udfordringer; kriminalitet, misbrug og udadreagerende adfærd.

Forløbet har derudover fokus på virksomhedsplacering suppleret med modulbaseret undervisning; forståelse af arbejdsmarkedet, kompetenceafklaring, arbejde med CV, profil, ansøgning og fiktive jobsamtaler.