Om Comeback

 

Comeback er en virksomhed, som er specialiseret i at hjælpe marginaliserede unge mænd i alderen 16-35 år til at tage ansvar for egen udvikling.

Comeback arbejder udefra en innovativ tankegang og forsøger vedvarende at skabe nye muligheder og løsninger for en gruppe af marginaliserede unge mænd, som har behov for støtte i forhold til at igangsætte en positiv udvikling i deres liv .

Comeback består af Comeback Social og Comeback Industries. Under Comeback Social ligger aktuelt aftaler med Aarhus Kommune og Københavns Kommune omkring levering af forløb for socialt udsatte og marginaliserede unge mænd. Under Comeback Industries ligger en række virksomheder og aktiviteter, som har som overordnet formål at skabe muligheder for deltagerne i Comeback Social.

Comeback er startet af Poul Kellberg i 2010. Poul er iværksætter,  tidligere elitebokser, pædagog og har en diplomuddannelse i ledelse og krimonologi.

Comeback får fra tid til anden udarbejdet SROI rapporter, som er en social return on investment (SROI) analyse af Comebacks indsats  målrettet unge kriminalitetstruede, marginaliserede mænd. 

Formålet med SROI analyserne er at afdække, hvilken effekt Comeback har haft for de unges psykosociale udvikling, deres uddannelsesstatus, beskæftigelsesgrad og brug af overførselsindkomster samt deres kriminalitetsniveau, og beregne de økonomiske gevinster for de offentlige budgetter samt de sociale værdier, forandringerne har haft for de unge selv.

Udover SROI er der også udarbejdet videnskablige artikler om tilgangen i Comeback, som kan findes nedenfor: